From the Annals of Progreso

Saluto de Prof. LUSANA

[From Progreso tomo VIII nro. 81, januaro 1931.]

Biella, 29a Oktobro 1930.

Me salutas tre joyoze la rinasko di Progreso. Kara nomo e lumifanta signo memoriganta da omna sincera Idisti lia unesma bela batalii por Ido e nia eminenta valoroza pioniro Couturat qua, kun Louis de Beaufront, esis l'anmo e la propulsilo di nia movado.

Ma, pro ke en omna movadi, precipue en la nia, la fakti multe plu valoras kam la bela paroli, me volas donar la bon exemplo sendante (quankam nericha) sis Suisa franki, e tale me agos future ye singla semestro. Se multi imitos me, ni es certa, ke la nova Progreso vivos longe e prosperoze, espereble til la triumfo di nia bel idealo, quod est invotis.

Al nova forta kombatilo e ad omna sincer Idisti - al unesma inter li, a nia Maestro de Beaufront, mea maxim varma kordial deziri e saluti.

Sempre vivez Ido, la maxim bona linguo internaciona.

Paolo LUSANA.James Chandler 26-Jul-00