English-Dutch-Swedish word list

It is difficult to find an English-Dutch-Swedish word list online, so I decided to create one.
The below table contains around 1000 of the most common words in English, with translations in Dutch and Swedish.
The list was compiled from multiple sources. All possible translations for every English word may not be included.

EnglishDutch/NederlandsSwedish/svenska
a(n)eenen, ett
abilityvermogenförmåga
ablein staat, bekwaamkunnig
about (1)over, omom
about (2)ongeveeromkring
abovebovenovan, ovanför
acceptaanvaarden, accepterenacceptera
according (to)volgensenligt
accountrekening, contokonto
acrossaan de overkant, dwarsöver, tvärs över
acthandelen, acterenagera, handla
actionactiehandling
activityactiviteitaktivitet
actuallywerkelijkfaktiskt
addtoevoegentillägga
add (up)optellenaddera
addressadresadress
administrationadministratieadministrering
admittoegeven, erkennenerkänna
adultvolwassen(e)vuxen
affectraken, treffen, beïnvloedenpåverka, drabba
afraidbangrädd
afternaefter
afternoonmiddageftermiddag
againweer, nogmaals, opnieuwigen
againsttegenmot
ageleeftijdålder
agencyagentschapbyrå
agentagentagent
agogeledenför ... sedan
agreeovereenkomen, het eens zijnhålla med, komma överens
agreementovereenkomst, akkoordavtal, överenskommelse
aheadvoor, vooruitframför, framåt
airluchtluft
allal(le)alla, allt
allowtoestaantillåta
almostbijnanästan
alonealleenensam
alonglangslängs
alreadyal, reedsredan
alsoookockså
althoughhoeweläven om, fastän
alwaysaltijdalltid
AmericanAmerikaansamerikan(sk)
amongonder, tussenbland, mellan
amountbedragbelopp
analysisanalyseanalys
andenoch, samt
animaldierdjur
anothereen ander, nog eenannan
answerantwoordsvar
anyiedernågra, någon, som helst
anyoneiedereenvem som helst
anythingietsnågot, någonting
appearverschijnen, lijkendyka upp, synas, verka
applytoepassentillämpa
approach(be)naderen, naderingnärma sig, närmande, inflygning, tillvägagångssätt
areagebied, oppervlakteområde, yta, area
arguebetogen, argumenterenhävda, tvista
armarmarm
aroundrond, omrunt, omkring
arriveaankomenanlända, ankomma
artkunstkonst
articleartikelartikel
artistkunstenaar, artiestkonstnär, artist
asalssom
askvragenfråga
assumeaannemen, uitgaan vananta
ataan, bijpå, vid
attackaanvallenattackera, anfalla, angripa, ge sig på
attentionaandachtuppmärksamhet
attorneyadvocaatadvokat
attractaantrekkenlocka, attrahera
audiencepubliekpublik
authorauteur, schrijverförfattare
authorityautoriteit, gezagauktoritet, myndighet
availablebeschikbaartillgänglig
avoidvermijden, mijden, ontwijkenundvika
awaywegbort, borta, iväg, i väg
babybabybebis, baby
backterugtillbaka
back (side)achterkantbaksida
back (anat.)rugrygg
badslechtdålig, illa
bagtas, zakväska, påse, bag
ballbalboll
bankbank, oeverbank, strand
barbar, staafbar, stång
basebasisbas
bezijnvara
beachstrandstrand
beatslaan, kloppen, overtreffen, ritmeslå, bulta, takt
beautifulmooi, fraaivacker, skön
becauseomdateftersom, därför att
becomewordenbli
bedbedsäng
beforevoorinnan
beginbeginnenbörja
behaviorgedragbeteende
behindachterbakom
believegeloventro
benefitvoordeelförmån, fördel
bestbestbäst
betterbeterbättre
betweentussenmellan
beyondbuiten, voorbijbortom
biggrootstor
billrekeningräkning, faktura
billionmiljardmiljard
bitbeetjelite, bit
blackzwartsvart
bloodbloedblod
blueblauwblå
boardplank, bestuurbräda, styrelse
bodylichaamkropp
bookboekbok
borngeborenfödd
bothbeidebåde
boxdooslåda
boyjongenpojke
breakbreken, pauzebryta, paus
bringbrengenbringa, föra, ta med sig
brotherbroerbror
budgetbegroting, budgetbudget
buildbouwenbygga
buildinggebouwbyggnad
businessbedrijf, zaakföretag, affär
butmaarmen
buykopenköpa
by (1)aan, bijvid
by (2)met, door, med, genom
by (3)doorav
callnoemen, roepen, bellen, telefoontjekalla, ropa, ringa, samtal
cameracamera, fototoestelkamera
campaigncampagnekampanj
cankunnen, blik(je)kunna, burk
cancerkankercancer
candidatekandidaatkandidat
capitalhoofdstad, kapitaalhuvudstad, kapital
carautobil
cardkaart(je)kort
carezorgen, zorgbry sig om, vård, omsorg
careercarrière, loopbaankarriär
carrydragen, voeren, sjouwenbära, föra
casegeval, zaak, koffer, doosfall, fodral, skrin, koffer, resväska
catchvangenfånga
causeoorzaak, veroorzakenorsak, orsaka
cellcelcell
centercentrumcentrum
centralcentraalcentral
centuryeeuwårhundrade, sekel
certainzeker, bepaaldviss, säker
certainlyzekersäkert, visst
chairstoelstol
challengeuitdaging, uitdagenutmaning, utmana
chancekans, toevalchans, slump
changeveranderen, verandering, wijzigingförändring, ändring, förändra, ändra
characterkarakter, letterkaraktär, tecken, bokstav
chargeladen, in rekening brengen, kostenladda, avgift
checkcontrolerenkontrollera, kolla
chequechequecheck
childkindbarn
choicekeusval
choosekeuzenvälja
churchkerkkyrka
cinemabioscoop, cinemabio, biograf
citizenburger, inwonermedborgare
citystadstad
civilcivielcivil
claimbeweren, eisen, vorderen, bewering, eis, vordering, aanspraakhävda, göra anspråk på, kräva, krav, anspråk, fordran
classklasse, klasklass
clearduidelijk, heldertydlig, klar
clearlyduidelijktydligt, klart
close (v)sluitenstänga
close (adv)dichtbijnära
coachbusbuss, turistbuss
coldkoudkall
collectionverzameling, collectiesamling, kollektion
collegecollegecollege, högskola
colorkleurfärg
comekomenkomma
commercialcommercieelkommersiell
commongemeenschappelijk, gemeenallmänning, gemensam
communitygemeenschaapgemenskap
companybedrijfföretag, bolag
comparevergelijkenjämföra
computercomputerdator
concernbezorgdheidoro
conditionvoorwaarde, conditie, staat, toestandvillkor, skick, kondition
conferenceconferentiekonferens
Congresscongreskongress
consideroverwegen, beschouwenöverväga, anse, betrakta
consumerklant, consumentkonsument
containbevatteninnehålla
continuedoorgaan, voortzettenfortsätta
controlcontroleren, beheersen, controle, beheersingkontrollera, kontroll
costkostenkosta, kostnad
couldkon(den), zou(den) kunnenkunde, skulle kunna
countrylandland
countrysideplattelandland
couplepaar, echtpaar, stelpar
coursecursus, loop, baan, koerskurs, sätt, bana, lopp
courtrechtbank, hof, gerechtshofdomstol, rättssal
coverdekken, bedekken, dekking, dekseltäcka, täckning
createcreëren, scheppenskapa, kreeren
crimemisdaad, misdrijfbrott, brottslighet
culturalcultureelkulturell
culturecultuurkultur
cupkop, kopje, bekerkopp, cup, bägare
currentactueel, stroomnuvarande, aktuell, ström
customerklantkund
cutsnijden, snee, insnijdingskära, snitt
darkdonker, duistermork
datagegevensdata
daughterdochterdotter
daydagdag, dygn
deaddood, gestorvendöd
dealtransactie, dealgiv, affärstransaktion
deathdood, overlidendöd, dödsfall
debatedebat, debatterendebatt, debattera
decadedecenniumårtionde, decennium
decidebeslissen, besluitenbesluta
decisionbeslissing, besluitbeslut
deepdiepdjup
defenseverdediging, defensieförsvar
degreegraadgrad
democratdemocraatdemokrat
democraticdomocratischdemokratisk
describebeschrijvenbeskriva
designontwerpen, ontwerpdesigna, utforma, design, formigivning
despiteondankstrots
detaildetaildetalj
determinebepalen, vaststellenbestämma, fastställa
developontwikkelenutveckla
developmentontwikkelingutveckling
diesterven, omkomen, overlijden, doodgaandö, omkomma, avlida
differenceverschilskillnad
differentverschillendannorlunda, olik
difficultmoeilijk, lastigsvår
dinneravondeten, dinermiddag
directionrichtingriktning, håll
directorregisseur, directeur, bestuurderregissör, direktör
discoverontdekkenupptäcka
discussbespreken, discussiërendiskutera
discussiondiscussie, besprekingdiskussion
diseaseziektesjukdom
dodoengöra
doctorarts, dokterläkare
doghondhund
doordeurdörr
downnaar beneden, neerner
drawtrekken, tekenendra, rita, teckna
dreamdromen, droomdrömma, dröm
drivedrijven, rijden, besturendriva, köra
droplaten vallensläppa
drugdrug, medicijndrog, narkotika, läkemedel, medicin
duringgedurendeunder
eachelkvarje
earlyvroegtidigt
earnverdienentjäna
eastoostöst, öster
easygemakkelijk, makkelijklätt, enkel
eatetenäta
economiceconomischekonomisk
economyeconomieekonomi
edgerandkant
educationonderwijs, opleidingutbildning
effecteffecteffekt
effortinspanningansträngning
eightachtåtta
eitherof, een van beideantingen
electionverkiezingval
elseandersannars
employeewerknemeranställd
endeind, einde, eindigenslut, sluta, avsluta
energyenergieenergi
enjoygenieten (van)njuta (av)
enoughgenoegtillräckligt, nog
enterbetreden, ingaan, binnengaan, invoerengå in, stiga på, ange, skriva in
entireheel, geheelhel
environmentmilieumiljö
environmentalmilieumiljö-
especiallyvooral, speciaalspeciellt, särskilt
establishoprichten, vestigenupprätta, etablera
evenzelfsäven
eveningavondkväll
eventevenement, gebeurtenishändelse, evenemang
everooitnågonsin
everyelk, iedervarje
everybodyiedereenalla
everyoneiedereenalla
everythingallesallt
evidencebewijs, bewijsmateriaalbevis, belägg
exactlypreciesexakt, precis
examplevoorbeeldexempel
exchangewisselen, uitwisselen, ruilenutbyta, växla
executiveuitvoerendverkställande, exekutiv
existbestaanexistera
expectverwachtenförvänta
experienceervaring, beleveniserfarenhet, upplevelse
expertdeskundige, expertexpert
explainuitleggen, verklarenförklara
eyeoogöga
facegezichtansikte
factfeitfaktum
factorfactorfaktor
failmislukken, falenmisslyckas
fallvallenfalla
familygezin, familiefamilj
farverlångt
fastsnelsnabb
fatherVaderfar
fearvrees, vrezenfruktan, rädsla, frukta
federalfederaalfederal
feelvoelenkänna
feelinggevoelkänsla
fewweinig
fieldveld, akkerfält, åker
fightgevecht, strijdt, vechten, bestrijdenkamp, slagsmål, kämpa, slåss, bekämpa
figurefiguurfigur
fillvullenfylla
filmfilmfilm
finalfinale, finaal, laatst, definitief, eind-final, sista, slutlig
finallyeindelijk, tenslotteslutligen, äntligen, til sist
financialfinancieelfinansiell
findvinden, aantreffenhitta, finna
finefijnfin
fingervingerfinger
finisheindigen, eindeavsluta, slut
firebrand, vuurbrand, eld
firmfirma, stevigfirma, fast
firsteersteförsta
fishvisfisk
fivevijffem
floorvloer, verdiepinggolv, våning
flyvliegen, vliegflyga, fluga
focusfocus, brandpuntfokus
followvolgenfölja
foodeten, voedselmat, livsmedel
footvoetfot
forvoor, wantför, ty
forcedwingen, krachttvinga, kraft
foreignbuitenlandsutländsk, utrikes
forgetvergetenglömma
formvorm, formulier, vormenform, formulär, bilda, forma
formervoormalig, oud-, ex-tidigare, före detta, ex-
forwardvooruit, naar voren, voorwaarts, doorzendenfram, framåt, vidarebefordra
fourvierfyra
freevrij, gratisfri, gratis
friendvriendvän
fromvan, uit, vanuit, vanaffrån
frontvoorkant, voorzijde, frontfront, framsida
fullvol, volledigfull, fullständig
fundfondsfond
futuretoekomst, toekomstigframtid, framtida
gamespel, wedstrijd, wildspel, lek, match, vilt
gardentuinträdgård
gasgas, benzinegas, bensin
generalalgemeen, generaalallmän, generell, general
generationgeneratiegeneration
getkrijgen, worden, rakenfå, bli
girlmeisjeflicka, tjej
givegevenge
glassglas, glazenglas
gogaangå, åka
goaldoel, doelpuntmål
goodgoedbra, god
governmentoverheid, regeringregering
greatgroot, geweldigstor, bra
greengroengrön
groundgrondjord, mark, grund
groupgroepgrupp
growgroeienväxa
growthgroeitillväxt
guessradengissa
gunpistool, geweer, vuurwapenpistol
guykerelkille
hairhaarhår
halfhalf, helfthalv, halva
handhandhand
hanghangenhänga
happengebeurenhända
happygelukkig, blijlycklig, glad
hardhard, zwaar, moeilijkhård, svår
havehebbenha
hehijhan
headhoofd, kophuvud
healthgezondheidhälsa
hearhorenhöra
heartharthjärta
heathitte, varmtevärme, hetta
heavyzwaartung
helphelpen, hulphjälpa, hjälp
herhaarhennes, henne
herehierhär, hit
herselfzich, zichzelf, zijzelfsjälv, sig, sig själv
highhooghög
himhemhonom
himselfzich, zichzelf, hemzelfsjälv, sig, sig själv
hiszijnhans, sin, sitt
historygeschiedenishistoria, historien
hitraken, slaanträffa, slå
holdhoudenhålla
homethuis, huishemma, hem
hopehopen, hoophoppas, hopp
hospitalziekenhuissjukhus
hotheet, warmhet, warm
hotelhotelhotell
houruurtimme
househuishus
howhoehur
howeverechter, maar, niettemin, toch, evenwel, daarentegendock, emellertid, likväl, däremot
hugereusachtig, enormenorm, jättestor
humanmenselijkmänsklig
hundredhonderdhundra
husbandman, echtgenootman, make
Iikjag
ideaideeidé, aning
identifyidentificerenidentifiera
ifals, indienom, ifall
imagebeeld, image, afbeeldingbild, image
imaginezich voorstellen, bedenkentänka sig, föreställa sig
impactbotsing, impact, invloed, effectkrock, inverkan, påverkan
importantbelangrijkviktig
improveverbeterenförbättra
inini
includeomvattenomfatta, inkludera
includinginclusiefInklusive
increaseverhogen, toenemen, toename, verhoging, stijgingöka, ökning
indeedinderdaad, immersverkligen
indicateaangevenange, indikera
individualindividueel, individuenskild, individuell, individ
industryindustrieindustri
informationinformatieinformation
insidebinneninuti, inne, inom
insteadin plaats vanistället
institutioninstitutie, instellinginstitution, institut
interestinteresse, belangstelling, rente, interesserenintresse, ränta, intressera
interestinginteressantintressant
internationalinternationaalinternationell
interviewinterviewintervju
intoinin i
investmentinvesteringinvestering
involvebetrekkeninvolvera, blanda in
issuekwestie, uitgevenproblem, utfärda
ithetdet, den
itemitempunkt, sak, artikel, objekt
itszijn, haardess, sin
itselfzelf, zich, zichzelfsig, själv, sig själv
jobbaanjobb
jointoetreden, verenigenansluta sig, förena
justnet, gewoon, rechtvaardigjust, nyss, rättvis, rättfärdig
keephouden, blijven, bewarenhålla, hålla sig, bevara
keysleutel, toetsnyckel, tangent
kidkindbarn
killdodendöda
kindvriendelijk, soortvänlig, snäll, slag, sort
kitchenkeukenkök
knowveten, kennenveta, känna
knowledgekennis, wetenschapkunskap
landland, grond, landenmark, land, landa
languagetaalspråk
largegrootstor
lastlaatst, vorigsista, förra, senast
latelaatsen, sent
laterlatersenare
laughlachenskratta
lawwetlag
lawyeradvocaatadvokat
layleggenlägga
leadleiden, loodleda, bly
leaderleiderledare
learnlerenlära sig
leastminstminst
leavelaten, verlaten, vertrekken, verloflämna, ledighet
leftlinks, overvänster, kvar
legbeenben
legalwettelijk, wettig, legaalrättslig, laglig
lessmindermindre
letlaten, verhurenlåta, hyra ut
letterbrief, letterbrev, bokstav
levelniveau, peil, vlaknivå, plan, jämn
lieliggen, liegen, leugenligga, ljuga, lögn
lifelevenliv
lightlichtljus, lätt
likeleuk vinden, als, zoalsgilla, som
likelywaarschijnlijktrolig
linelijnlinje
listlijstlista
listenluisterenlyssna
littleweinig, kleinlite, liten
liveleven, wonen, levendleva, bo, levande
locallokaallokal
longlanglång
lookkijken, uitzientitta, se ut
loseverliezenförlora
lossverliesförlust
lotveelmycket
lovehouden van, liefdeälska, kärlek
lowlaaglåg
machinemachinemaskin
magazinetijdschrifttidskrift
mainhoofd-huvud-
maintainhandhaven, onderhouden, behouden, in stand houdenupprätthålla, bibehålla, underhålla
majorgroot, majeurstor, dur
majoritymeerderheidmajoritet
makemakengöra
manman, mensman, människa
managebeherenhantera, förvalta
managementbeheerförvaltning
managermanagerchef
manyveel, menigmånga
marketmarktmarknad
marriagehuwelijkäktenskap
materialmateriaalmaterial
mattermaterie, zaakmateria, fråga
maykunnen, mogenkunna, få
maybemisschienkanske
memijmig
meanbetekenen, bedoelen, gemeenbetyda, mena, elak
measuremetenmaatregel
mediamediamedia
medicalmedischmedicinsk
meetontmoetenmöta, träffa
meetingvergadering, bijeenkomst, ontmoetingmöte, sammanträde, sammankomst
memberlidmedlem, ledamot
memorygeheugenminne
mentionvermelden, noemennämna
messageboodschap, berichtmeddelande, budskap
methodmethodemetod
middlemiddenmitten
mightkunnen, machtkunna, makt
militaryleger, militairmilitär, militär-
millionmiljoenmiljon
mindgeest, gedachtensinne, tankar
minuteminuutminut
missmissenmissa, sakna
missionmissie, opdrachtuppdrag, mission
modelmodelmodell
modernmodernmodern
momentmoment, ogenblikögonblick
moneygeldpengar
monthmaandmånad
moremeermer
morningochtend, morgenmorgon
mostmeestmest, flesta
mothermoedermor
mouthmondmun
movebewegen, verplaatsenröra, röra sig, förflytta, förflytta sig
movementbewegingrörelse
moviefilmfilm
Mrmeneerherr
Mrsmevrouwfru
muchveelmycket
musicmuziekmusik
mustmoetenmåste
mymijnmin, mitt
myselfmezelf, zelf, mijzelfjag själv
namenaamnamn
nationnatienation
nationalnationaalnationell
naturalnatuurlijk, natuur-naturlig
naturenatuur, aardnatur
neardichtbij, nabijnära
nearlybijnanästan
necessarynoodzakelijk, nodignödvändig
neednodig hebbenbehöva
networknetwerknätverk
nevernooitaldrig
newnieuwny
newsnieuwsnyheter
newspaperkrant, dagbladtidning
nextvolgendnästa
niceleuk, aardigtrevlig, fin
nightnachtnatt
nonee, geennee, inga, ingen
nonegeeningen
nornoch, ook nietinte heller, eller
northnoordnorr
notnietinte
notenotitie, aantekening, toon, opschrijven, aantekenenanteckning, ton, notera
nothingniets, niksingenting
noticeopmerken, mededeling, kennisgevingiakttaga, observera, varsel, meddelande
nownunu
numbernummer, getal, aantalsiffra, antal, nummer
occurvoorkomenförekomma, inträffa, ske
ofvanav
offaf, uitav
offerbieden, aanbieden, aanboderbjuda, erbjudande
officekantoorkontor
officerofficier, ambtenaarofficer, tjänsteman
officialofficieel, ambtenaarofficiell, tjänsteman
oftenvaakofta
ohohåh
oilolieolja
okOKok, okej
oldoudgammal
onop, aan
onceeen keer, eens, zodraen gång, så snart
oneeenen, ett
onlyslechts, alleen, maarendast, bara
ontoop
openopen, openenöppen, öppna
operationwerking, operatiedrift, operation
opportunitygelegenheid, kansmöjlighet, tillfälle
optionoptie, keuzealternativ, option
orofeller
order (n)bestelling, orde, volgorde, bevel, orderbeställning, ordning, order
order (v)bestellen, ordenen, bevelenbeställa, ordna, beordra, befalla
organizationorganisatieorganisation
otheranderandra, annan, annat
ourons, onzevår
outuitut
outsidebuitenutanför
overover, bovenöver, ovan, ovanför
owneigen, bezittenegen, äga
ownereigenaarägare
pagepagina, bladzijdesida
painpijnsmärta
paintingschilderij, doekmålning
paperpapier, krantpapper, tidning
parentouderförälder
partdeel, onderdeel, roldel, roll
participantdeelnemerdeltagare
particularbijzondersärskild
particularlyvooralsärskilt
partnerpartnerpartner
partyfeest, partijfest, parti
passpasseren, voorbijgaan, slagen voor, paspassera, klara, pass
pastverledenförflutna
patientgeduldig, patiënttålmodig, patient
patternpatroonmönster
paybetalenbetala
peacevredefred
peoplemensenmänniskor
perperper
performuitvoeren, optreden, presterenutföra, framföra, prestera
performanceprestatie, uitvoering, optredenprestanda, utförande, föreställning
perhapsmisschien, wellichtkanske
periodperiode, termijnperiod
personpersoon, iemand, mensperson, människa
personalpersoonlijkpersonlig
phonetelefoon, telefoneren, bellen, opbellentelefon, telefonera, ringa
physicalfysiekfysisk
pickkiezen, plukkenvälja, plocka
picturebeeld, afbeelding, schilderijbild, tavla
piecestukbit
placeplaats, plek, plaatsenplats, ställe, placera
planplan, tekening, plannen, van plan zijnplan, planera
plantplant, plantenväxt, plantera
playspelen, toneelstukspela, leka, pjäs
playerspelerspelare
pointpunt, wijzenpunkt, poäng, peka
policepolitiepolis
policybeleidpolitik
politicalpolitiekpolitisk
politicspolitiekpolitik
poorarm, slechtfattig, dålig
popularpopulairpopulär
populationbevolkingbefolkning
positionpositieposition
positivepositiefpositiv
possiblemogelijkmöjlig
powermacht, stroomkraft, makt
practicepraktijk, oefenenpraktik, öva
preparebereiden, voorbereidenförbereda
presentpresenteren, aanwezig, cadeaupresentera, närvarande, present, gåva
presidentpresidentpresident
pressuredruktryck, press
prettymooi, vrijsöt, ganska
preventvoorkomenförhindra, förebygga
priceprijspris
privateprivéprivat
probablywaarschijnlijk, vermoedelijktroligen, antagligen, förmodligen, troligtvis
problemprobleemproblem
processwerkwijze, procédéprocess
produceproducerenproducera, framställa
productproductprodukt
productionproductieproduktion
professionalprofessioneelprofessionell
professorprofessor, hoogleraarprofessor
programprogrammaprogram
projectprojectprojekt
propertyeigendom, bezit, eigenschapegendom
protectbeschermenskydda
provebewijzenbevisa
providevoorzienförse
publicopenbaar, publiekoffentlig
pulltrekkendra
purposedoelsyfte
pushduwen, schuiventrycka, knuffa, skjuta
putleggen, plaatsen, steken, zetten, stellensätta, lägga, placera, ställa
qualitykwaliteitkvalitet
questionvraag, kwestiefråga
quicklysnelsnabbt
quitenogal, best, vrijganska
racerace, wedloop, raslopp, tävling, ras
radioradioradio
raiseverhogen, heffenhöja, lyfta
rangereeks, scalarad, sortiment
ratetarief, prijs, snelheidtaxa, tariff, hastighet
ratherliever, nogalhellre, ganska
reachbereiken
readlezenläsa
readyklaarredo
realecht, reëel, werkelijkverklig, real
realityrealiteit, werkelijkheidverklighet, realitet
realizebeseffen, realisereninse, förverkliga, realisera
reallyecht, werkelijkverkligen, riktigt, egentligen
reasonredenanledning, skäl
receiveontvangenerhålla, motta, mottaga, ta emot, få
recentrecentnyligen, färsk
recentlyonlangs, kort geledennyligen
recognizeherkennen, erkennen, onderkennenkänna igen, erkänna
recordopnemen, record, plaatspela in, registrera, rekord, skiva
redroodröd
reduceverminderen, verkleinenminska, förminska
reflectspiegelen, afspiegelen, weerspiegelen, weerkaatsen, reflecterenspegla, avspegla, återspegla, reflektera
regionregio, gebied, streekområde, region
relaterelateren, betrekking hebben oprelatera, förhålla sig
relationshipverhouding, verband, verwantschap, relatierelation, förhållande, samband
religiousreligieus, godsdienstigreligiös
remainblijven, overblijven, achterblijvenförbli, återstå, kvarstå
rememberherinneren, onthoudenkomma ihåg, minnas
removeverwijderenta bort, avlägsna
reportrapporteren, melden, rapport, verslag, berichtrapportera, anmäla, rapport, berättelse
representvertegenwoordigen, weergevenrepresentera, företräda
requirevereisenkräva, förutsätta
researchonderzoeken, onderzoekforska, forskning
resourcehulpmiddel, hulpbronresurs
respondreagerensvara, reagera
responseantwoordsvar, respons
responsibilityverantwoordelijkheidansvar
restrusten, restvila, rest
resultresultaat, uitslagresultat
returnterugkeren, retouråtervända, tur och retur
revealonthullen, openbarenavslöja, uppenbara
richrijkrik
rightrechts, juist, rechtvaardig, rechthöger, rätt, riktig, rättvis, rättfärdig
risestijgen, opstaanstiga, resa sig, stiga upp
riskrisicorisk
roadweg, straat, routeväg, gata
rockrotssten, klippa
rolerolroll
roomkamer, ruimte, zaalrum, utrymme
ruleregel, regeren, heersenregel, regera, härska
runrennen, lopen, hardlopenspringa, löpa
safeveilig, kluissäker, kassaskåp
samezelfde, dezelfde, hetzelfdesamma
saveredden, sparen, besparenrädda, spara
sayzeggensäga
scenescène, tafereelscen
schoolschoolskola
sciencewetenschapvetenskap
scientistwetenschapperforskare, vetenskapsman
scorescore, doelpunt makenpoäng, poängställning, göra mål
seazeehav, sjö
seasonseizoensäsong, årstid
seatstoel, zetelsittplats, plats, säte, sits, stol
secondtweede, secondeandra, sekund
sectionsectie, gedeelte, afdelingsektion, avsnitt, avdelning
securityveiligheidsäkerhet
seeziense
seekzoekensöka
seemlijken, schijnenverka, tyckas
sellverkopensälja
sendsturen, verzenden, versturen, zendenskicka, sända
seniorseniorsenior, äldre
sensevoelen, aanvoelen, zin, gevoel, betekeniskänna, uppfatta, känsla, sinne
seriesreeks, serieserie
seriousernstig, serieusallvarlig, seriös
servedienen, serverentjäna, servera
serviceservice, dienstservice, tjänst
setreeks, stel, verzameling, instellen, stellenuppsättning, set, rad, mängd, ställa, sätta
sevenzevensju
severalverscheiden, meerdereflera, olika
sexseks, geslachtsex, kön
sexualseksueelsexuell
shakeschudden, trillen, bevenskaka
sharedelen, aandeel, deeldela, aktie, andel
sheZij, zehon
shootschietenskjuta
shortkortkort
shotschot, shotskott
shouldmoetenborde
shoulderschouderaxel, skuldra
showtonen, laten zien, tentoonstellingvisa, show
sidezijde, kantsida
signteken, bordtecken, skylt
significantsignificantsignifikant
similarsoortgelijkliknande
simpleeenvoudig, simpelenkel, lätt
simplyeenvoudig, eenvoudigweg, simpelenkelt
sincesinds, sedert, want, aangeziensedan, eftersom, då
singzingensjunga
singleenkel, alleenstaand, vrijgezelenda, ogift, singel
sisterzus, zustersyster
sitzittensitta
siteplaatsplats
situationsituatiesituation
sixzessex
sizegrootte, maatstorlek, mått
skillbekwaamheid, handigheidskicklighet, färdighet
skinhuidhud
smallklein, geringsmå, liten
smileglimlach, glimlachenleende, le
sozo, dusså, hemskt, alltså
socialsociaalsocial
societysamenleving, maatschappij, verenigingsamhälle, förening
soldiersoldaatsoldat
somesommige, watnågra, viss
somebodyiemandnågon
someoneiemandnågon
somethingietsnågot, någonting
sometimessomsibland
sonzoonson
songlied, liedjelåt
soonspoedig, gauw, binnenkort, weldrasnart
sortsoort, sorterensort, slags, sortera
soundgeluid, klank, klinken, gezondljud, låta, ljuda, sund
sourcebronkälla
southzuid, zuidensöder, syd
southernzuidelijksydlig
spaceruimterymd, utrymme
speaksprekentala
specialspeciaal, bijzondersärskild, speciell
specificspecifiek, bepaaldspecifik
speechtoespraak, spraaktal
spendbesteden, uitgeven, doorbrengenspendera, tillbringa
sportsportsport, idrott
springlente, voorjaar, springen, springbron, veervår, fjädra, källa, fjäder
staffpersoneel, stafpersonal, stab, stav
stagestadium, podium, etappe, toneelskede, etapp, stadium, scen
standstaan, tribune, kraam, standaardstå, läktare, stånd, stativ, ställ
standardstandaard, normstandard
starsterstjärna
startbegin, aanvang, beginnen, startenstart, början, starta, börja
statestaat, toestand, vermelden, verklaren, aangevenstat, tillstånd, ange, konstatera
statementverklaring, uitspraak, aangiftepåstående, redogörelse
stationstationstation
stayblijven, verblijvenstanna
stepstap, stappen, tredensteg, gå, stiga
stillnog, nog steeds, stilfortfarande, stilla
stockvoorraadlager, förråd
stopstop, ophouden, haltestoppa, sluta, hållplats
storeopslaan, winkellagra, butik
storyverhaalhistoria, berättelse
strategystrategiestrategi
streetstraatgata
strongsterkstark
structurestructuurstruktur
studentstudentstuderande, student
studybestuderen, studeren, studiestudera, studie
stuffspulgrejer
stylestijlstil
subjectonderwerpämne
successsuccesframgång
successfulgeslaagd, successvolframgångsrik, lyckad
suchzodanig, dergelijk, zulksådan, så
suddenlyineens, plotseling, plotsplötsligt
sufferlijdenlida
suggestsuggereren, voorstellenföreslå
summerzomersommar
supportsteun, ondersteuning, steunen, ondersteunenstöd, stödja
surezekersäker
surfaceoppervlakteyta
systemstelsel, systeemsystem
tabletafel, tabelbord, tabell
takenementa
talkpratenprata
tasktaakuppgift
taxbelasting, belastenskatt, beskatta
teachleren, onderwijzenlära, undervisa
teacherleraarlärare
teamteam, ploegteam, lag
technologytechnologieteknologi
televisiontelevisie, TVtv, television
tellvertellenberätta
tentientio
tendneigen, de neiging hebbentendera
termtermijn, termsikt, term
testtest, proeftesten, toetsen, beproeven
thandanän
thankbedanken, dankentacka
thatdat, dieatt, som, den där, det där
thede, hetde, den, det
theirhunderas
themhendem
themselveszich, zichzelfsig själva, sig, själva
thendan, toen, vervolgenssedan, då, därefter
theorytheorieteori
theredaar, erdär, det
thesedezedessa
theyzij, zede
thingdingsak, ting
thinkdenkentänka, tror, tycka
thirdderdetredje
thisdeze, ditdetta, den här, det här
thosedie, degenende där
thoughhoewelfastän, trots att
thoughtgedachtetrodde, tanke
thousandduizendtusen
threatbedreiging, dreiginghot
threedrietre
throughdoorgenom
throughoutdoor, overalgenom, genom hela, över hela
throwgooien, werpenkasta, slänga
thusdus, zosåledes, sålunda
timetijd, keer, maaltid, gång
tonaar, tot, tetill, att
todayvandaagi dag, idag
togethersamen, bij elkaartillsammans, ihop
tonightvanavond, vannachti kväll, i natt
toote, ookför, också
toptoptopp
totaltotaaltotal
toughtaai, moeilijktuff, svår
towardnaar, in de richting vanmot, till
townstadstad, stan
tradehandel, handelenhandel, handla
traditionaltraditioneeltraditionell
trainingopleidingträning, utbildning
travelreis, reizenresa, färdas
treatbehandelen, trakteren, trakatiebehandla, traktera, bjuda, undfägna, njutning, nöje
treatmentbehandelingbehandling
treeboomträd
trialprocesrättegång
tripreis, tocht, struikelenresa, snubbla
troublemoeiteproblem, besvär, trubbel
truewaarsann
truthwaarheidsanning
tryproberen, trachtenprova, försöka
turndraaien, wenden, beurtvända, tur
twotweetvå
typetype, typentyp, skriva (på maskin)
underonderunder
understandverstaan, begrijpenförstå
uniteenheid, unitenhet
untiltot, totdattills
upomhoog, op, naar bovenupp, uppe, uppför
uponop
usonsoss
usegebruikenanvända
usuallygewoonlijk, doorgaans, meestalvanligtvis
valuewaardevärde
variousdivers, verschillendolika, diverse
veryheel, erg, zeermycket
victimslachtofferoffer
viewuitzichtutsikt
violencegeweldvåld
visitbezoeken, bezoekbesöka, besök
voicestemröst
votestemmen, stemrösta, röst, omröstning
waitwachten, afwachtenvänta
walklopen, wandelengå, promenera
wallmuur, wandvägg, mur
wantwillenvilja
waroorlogkrig
watchkijken, bekijken, horlogetitta på, kolla på, armbandsur, klocka
waterwatervatten
wayweg, manier, wijzeväg, sätt
wewij, wevi
weaponwapenvapen
weardragenbära, ha på sig
weekweekvecka
weightgewichtvikt
wellgoed, wel, nou, putväl, bra, nja, brunn
westwest, westenväster, västra, väst
westernwestelijkvästra
whatwatvad
whateverwat dan ookvad som helst
whenwanneer, toen, alsnär, då
wherewaarvar, där
whetherofhuruvida, om
whichwelke, die, datsom, vilka
whileterwijlmedan
whitewitvit
whowievem
wholegeheelhela
whosevan wie, waarvan, wiensvars
whywaaromvarför
widebreedbred
wifevrouw, echtgenotefru, hustru
willzullen, wil, testamentskall, kommer att, vilja, testamente
winwinnenvinna
windwindvind
windowraam, vensterfönster
wishwensen, wensönska, önskan
withmetmed
withinbinneninom
withoutzonderutan
womanvrouwkvinna
wonderzich afvragen, benieuwd zijn, wonder, verwonderingundra, underverk, förundran
wordwoordord
workwerken, werk, arbeidarbeta, arbeta, verk
workerarbeider, werkerarbetstagare, arbetare
worldwereldvärld
worryzorgen, zich zorgen makenoroa
wouldzoudenskulle
writeschrijvenskriva
writerschrijver, auteurförfattare
wrongfout, mis, verkeerdfel, orätt
yearjaarår
yesjaja
yetnog, tochännu, ändå
youu, je, jou, jij, jullie, mendu, dig, ni, er, man
youngjongung
yourjouw, je, uwdin, er
yourselfjezelf, jijzelf, u zelfsjälv, dig, dig själv
zoodierentuindjurpark, zooBack to International Auxiliary Languages

This page hosted by Geocities.
James Chandler 19-Aug-18.