From the Annals of Progreso

Saluto de Dro Hans BRISMARK

[From Progreso tomo VIII nro. 81, januaro 1931.]

Al Redaktero di Progreso,

Kara sro Matejka,

Okazione la ri-edito di Progreso me sendas a vu mea maxim kordiala saluti e bondeziri.

Me esas konvinkita, ke Progreso, kun vu kom chefa redaktero, satisfacos la revo dil tota Idistaro pri organo digna di nia movado. PROGRESO esos la standardo, sub qua ni iros por vinkar la mondo.

Ri-editante Progreso ni asumis granda tasko e grava responso. Ni ne darfas trompar la Idisti. Ni mustas sucesar por evitar katastrofo por Ido.

Ni expektas de nia samideani, ke anke li komprenas sua devo. Ni demandas, ke li en nula maniero kontreagez nia laboro, ma ke li per loyaleso, moderemeso e sakrifikemeso helpez ni.

Supozante tala qualesi che la Idisti, me predicas nova epoko di progreso por nia movado.

Kordiale.

Dr. Hans BRISMARK,
Prezidero di U.L.I.James Chandler 1-Aug-00